Day: 15 Aprila, 2010

Povezanost duhovnog i fizičkog aspekta ličnosti

Većina nas je sigurno čula za psihosomatske bolesti. Ova riječ je sastavljena od dvije grčke  riječi πσιχε koja znači duša, duh i σωμα što znači tijelo. U pitanju su bolesti koje nastaju  uslijed raznih psihičkih doživljaja ili kao posledica neurotičnih konflikata. Samo postojanje ovakve vrste bolesti pokazuje nam na posebnu povezanost koja postoji između  fizičkog