Robin Hood

Ovo nije film o Robin Hudu, o vragolanu koji krade od bogatih i daje siromašnima. Ovo je priča o tome kako je nastao Robin Hud, jer film uglavnom prikazuje istoriju Robin Huda te kako je postao mit i heroj svog vremena. Očito smo danas svi, a ne samo filmadžije, obuzeti davanjem novih tumačenja poznatim pričama i događajima. Kako se priča razvija, pažljiviji gledalac će primijetiti da priča ima više pisaca jer joj nedostaje smjera i cilja, a dobija se i utisak nepovezanosti. To, sa skoro Continue reading “Robin Hood”