Day: 25 Januara, 2011

Sigurno postoji neki put …

Za vrijeme krize tridesetih godina prošlog vijeka, jedan nezaposleni politički karikaturista tragajući za poslom obratio se jednom poznatom listu. Brzo su ga obavijestili da listu nije potreban karikaturista. Nije dopustio da ga negativan odgovor obeshrabri, već ga je prihvatio kao izazov, kao podsticaj da