Day: 23 Marta, 2011

Pomoć u pustinji

Jedan čovjek se izgubio u pustnji. Kasnije, kada je pričao svoju stravičnu pustolovinu, pomenuo je kako je, u očajanju, kleknuo na pijesak i zazvao Boga u pomoć.

“Šta, znači da je Bog uslišio tvoju molitvu?” upitali su ga.

“Ma kakav Bog! Prije nego što je stigao da mi pomogne,