Day: 16 Aprila, 2011

Srce na planini

Jedan starac je prelazio usred zime preko mosta u podnožju Himalaja, kada je počela kiša. Čuvar prelaza mu je rekao: “Kako ćeš, dobri čovječe, stići gore po ovakvom vremenu?”