Day: 17 Marta, 2012

Kopanje plitke jame

Oh, svakodnevna molitvo! Ti si siromašna i pomalo otrcana, kao najgora odjeća koju stalno nosimo. Avgustovske misli i uzvišena osjećanja, suviše su teška za tebe. Nisi uzvišena simfonija u visokoj katedrali, već više kao stara, poznata pjesma, dobrih namjera, koja dolazi iz srca; pomalo monotona i naivna.