Day: 1 Jula, 2012

Vera

Doći ćemo na nebo sa dve strane razne,

potamneli stanovnici ovoga sveta,

pred večer kad na zemlji stanu da se prazne

polja, i padne san preko kamena i cveta.