Day: 31 Jula, 2012

Očinske opomene

Sine, čuvaj riječi moje, i zapovijesti moje sahrani kod sebe.

Čuvaj zapovijesti moje i bićeš živ, i nauku moju kao zjenicu očiju svojih.

Priveži ih sebi na prste, napiši ih na ploči srca svojega.

Reci mudrosti: sestra si mi; i prijateljicom zovi razboritost,

Da bi te čuvala od žene tuđe, od tuđinke, koja laska riječima.