Day: 28 Decembra, 2012

Praznične kočnice

graničnik brzineKrajem decembra i početkom januara sve blista, sjaji i blješti od reklama i ukrasa. Potaknuti smo da se nadamu nečemu neodređenom ali u svakom slučaju ljepšem i boljem. “Više novca i zdravlja,” na to se uglavnom svode novogodišnje želje. I u tom svom našem zanosu, zaboravimo na jedan od jako važnih aspekata ljudskog življenja: upotreba kočnica, ličnih ograničenja, snage volje.