Day: 26 Augusta, 2013

Filozofija i Biblija – E. Levinas

Emmanuel LevinasOsjećanje da je Biblija Knjiga nad knjigama koja govori o osnovama svega, o onome što se moralo izreći da bi ljudski život imao smisla, osjećanje da su te misli izrečene u obliku koji tumačima otkriva sve njene dubine – podrazumijeva mnogo više od svijesti o svetosti koja zamenjuje puki književni sud.