I za izbore je potrebna vjera

Zemlji u kojoj živim predstoje izbori i počelo je reklamiranje stranaka i nezavisnih kandidata. Veoma su zanimljive poruke koje dobijamo putem svih oblika reklama, a koje bi trebalo da naše glasove usmjere u kutije dotičnih političara. Posebno je zanimljivo ih posmatrati iz religioznih ugla: skoro sve poruke sadrže misao koja bi se, na ovaj ili onaj način, mogla propovijedi u bogomoljama. Da li to političarima ove zemlje nedostaje demogoške ubjedljivosti ili su se namjerno opredijelili za ovakve poruke, budući da ni oni sami ne vide drugo rješenje za stanje zemlje, osim u intervenciji Continue reading “I za izbore je potrebna vjera”