Day: 26 Septembra, 2011

10. Jesi li Ti napisao Bibliju?

David i Golijat, uzbudljive priče, mudri savjeti i duhovno vođenje čine Bibliju najprodavanijom knjigom svake godine. Šta se nalazi u njoj? Hrpa pravila koja nam pomažu da imamo potpuno jednoličan život? Dosadni sveci koji čine dosadno sladunjave stvari?