Day: 4 Oktobra, 2011

Pet zvona

Jednom je postojala krčma koja se zvala “Srebrna zvijezda.” Krčmar je slabo poslovao, i pored toga što je dao sve od sebe da privuče goste. Lijepo je opremio lokal, poboljšao uslugu i smanjio cijene na razumnu mjeru, ali ništa nije pomoglo. Očajan, otišao je kod jednog mudraca po savjet.