Day: 2 Marta, 2013

Naradina molitva

farmerDrevni mudrac Narada bio je vjerni poklonik pravog Boga. Toliko mu je bio posvećen da je jednog dana uobrazio kako nigdje na svijetu ne postoji čovjek koji toliko voli Boga kao on. Gospod mu je progovorio i rekao: “Narada, idi na obalu rijeke i potraži grad u kome živi jedan od mojih vjernika. Dobro će ti doći njegovo društvo.”