Month: novembar 2014

Kara padronka

Zovem se Ismais Zambo, rođen sam i živim u Mozambiku. Ja sam onaj dječak što se vi brinete o njemu. A sada da vam napišem ukratko o mom životu, koliko se sjećam do sada. Imam 10 godina, mlađu sestru i brata. Otac mi je poginuo u ratnim sukobima, a majka mi je umrla kada sam

Nasilje u medijima: Agresija je u mozgu posmatrača

"One lesson we should be able to teach the world, and that we should able to teach the people of Bosnia, Rwanda and Burundi, is that we are ready to forgive." [caption id="attachment_3462" align="aligncenter" width="600"]tutu_flag1-1 Desmond Tutu (1931), penzionisani južnoafrički anglikanski nadbiskup i društveni aktivista[/caption] "Jedna lekcija koju treba da budemo sposobni da naučimo svijet, i da budemo sposobni da naučimo ljude u Bosni, Ruandi i Burundiju, jeste da smo mi spremni da oprostimo."

Spremni oprostiti?

Bože, odobravaš li sex?

Isus ili Juda?

Prilikom izrade slike Tajna večera, Leonardo se suočio s teškim problemom: trebalo je da naslika dobro – u liku Isusa – i zlo – u liku Jude. Riješio je da prekine s radom dok ne uspije da nađe savršene modele. Jednoga dana, na službi, dok je slušao crkveni hor, jedan mladić mu se učini kao

Cijena američkog sna

[ted id=1004 lang=sr]

Veličanstvena stabla svijeta

Lično vjerujem da je Bog mnogo kreativniji i silniji od bilo kog mađioničara, šta god papa Franjo rekao o tome. „Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma.“ (Sveto pismo, 1. knjiga Mojsijeva 1:31) „Hvalim te što sam divno sazdan. Divna su djela tvoja, i duša moja to zna dobro. (Sveto

Zašto plačemo dok gledamo filmove?

U ropstvu

Nekad smo svi znali jasno, od najnepismenijeg seljaka pa do gospode i dece njine, šta je rodoljubivo i časno, i šta treba da čine potomci negdanjih junaka. Ne mogu da poznam narod čije su pevali vrline pesnici od Branka do sada. Naše stado malo sve do poslednjeg runa razbilo se i ošugalo. Postali smo zemlja

"Don't the Bible say we must love everybody?" "O, the Bible! To be sure, it says a great many things; but, then, nobody ever thinks of doing them." [caption id="attachment_3501" align="aligncenter" width="242"]harriet_beecher_stowe Harriet Beecher Stowe (1811-1896), pisac i abolicionista[/caption] "Zar Biblija ne kaže da moramo voljeti svakoga?" "O, Biblija! Sigurno, ona kaže još mnogo dobrih stvari; ali, opet, niko nikad i ne pomišlja da ih sprovodi u praksu."

Voljeti svakoga

1 2