Jevanđelje srijedom: Matej 8. poglavlje

isaiah-scroll-aJevanđelje (ευαγγέλιον) znači radosna vijest. U suštini to je poruka o Bogu koji je toliko volio svijet da je bio spreman na neizrecivu žrtvu radi dobra čovjeka. Pod ovim naslovom (Jevanđelje srijedom) pišem svoja razmišljanja na čitanje tekstova iz Biblije, ne samo jevanđelja.

Moja razmišljanja na prethodna poglavlja iz jevanđelja po Mateju možete čitati na sledećim linkovima:

jev. po Mateju 1. poglavlje
jev. po Mateju 2. poglavlje
jev. po Mateju 3. poglavlje
jev. po Mateju 4. poglavlje
jev. po Mateju 5. poglavlje
jev. po Mateju 6. poglavlje
jev. po Mateju 7. poglavlje

Osmo poglavlje ovog jevanđelja bilježi seriju Hristovih susreta sa ljudima – i gle čuda, ženama – različitih profila. Jedan od njih je gubavac o kome Matej ne bilježi ništa drugo osim da je bio bolestan od nekog oblika ove kožne bolesti (8:1-4). Dvije izuzetne stvari su spomenute. Prva je veliko povjerenje koje bolesnik pokazuje u ovog ljekara: “Ako hoćeš, možeš me očistiti” (8:2b). A druga, činjenica da Isus dotiče ovog bolesnika od koga se svaki zdrav čovjek uklanjao. Gubavac je morao da živi u izolaciji i da vikom opominje one koji bi mu slučajno prišli na malu udaljenost. U 3. knjizi Mojsijevoj, u 13. poglavlju detaljno su opisani principi za prepoznavanje simptoma ove bolesti te načini liječenja. Čak i ako bi se bolest povukla, bolesnik je morao biti izolovan još najmanje sedam dana (3, Moj. 13:5). Isus ne samo da pokazuje svoju silu time što ga iscjeljuje istog trenutka nego i svoju empatiju i razumijevanje time što ga dodiruje, ne strahujući za sebe.

centurion-1Sledeći u nizu je rimski kapetan koji, poput gubavca, pokazuje izuzetnu vjeru u Hristov autoritet i vlast: “I ja sam čovjek od vlasti” (8:9) – kao i ti Isuse. Ja imam autoritet nad određenim brojem vojnika koji čine sve što ja zapovijedim. Sa druge strane, ti imaš mnogo veću silu kojom možeš da ozdravljaš bolesne. Ne znamo na koji način je kapetan saznao o Hristu, ali sam Isus pohvaljuje njegov stav. Sa druge strane kritikuje jevrejski narod tvrdeći da je vjeru Hrista kao poslanog od Boga više pokazao onaj koji je pripadao tuđem, paganskom narodu. On je primjer svih onih koji će iz drugih naroda postati sledbenici Isusa Hrista. Korisno je podsjetiti se da, ukoliko ste hrišćanin, pripadate ovoj grupi Hristovih sledbenika.

Poslije kapetana slijedi Petrova tašta. Neki tvrde da se Petar odrekao Isusa upravo zbog ovog događaja – jer je izliječio njegovu taštu :). Zajedno sa prethodnom dvojicom, ona zaokružuju zanimljivu grupu od jevrejskog društva neprihvaćenih: gubavac, okupator i žena. I pored mnogo boljeg tretmana koji je žena imala u jevrejskom društvu u odnosu na ostale narode koji su ih okruživali, neki su je doživljavali inferiornom. Ovim Isus daje smjernice svojim sledbenicima koje oni, očigledno, još uvijek nisu u potpunosti sproveli u djelo.

the_gospel_of_judas_iscariot_by_testingpointdesignOnda slijede dva susreta sa potencijalnim učenicima. Prvi je označen kao književnik i sam se nudi da pođe za Isusom. Obećava potpunu vjernost dok ga Isus obeshrabruje. Neki u ovom čovjeku vide Judu, čime se tumači da nije bio pozvan od Isusa kao ostalih jedanaest učenika nego da se sam nametnuo. Drugi je bio pozvan ali je smatrao da treba prvo da dohrani svog oca – nije u pitanju sahrana. Kao i na drugim mjestima, Isus smatra svoj poziv primarnim čak i u odnosu na porodične odnose.

Šlag na kraju je izliječenje dvojice “bijesnih.” U pitanju su osobe s oštećenim psihofizičkim sposobnostima izraženim u nasilnom ponašanju. Kao i svakom drugom zlu, biblijski pisac i ovome uzročnika vidi u đavolu. U ovom slučaju ih smatra opsjednutima. Opsjednuti čak razgovaraju sa Hristom koji ih šalje u krdo svinja koje zatim stradava. Poenta je da zbog finansijske propasti ljudi mole Isusa da ode iz njihovih kraja. Ovo je priprema za ono što će da slijedi: Isus biva predan i ubijen a jedan od njegovih učenika čini to uz finansijsku korist.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *