Kada je dan, a kada noć?

sunmoonJedan učitelj je pitao svoje učenike kako znaju kada prestaje noć i počinje dan. Jedan je odgovorio: “Kada izdaleka mogu da razaznam konja od krave.”

“Ne, nije to”, rekao je učitelj.

“Kada izdaleka mogu da vidim da li je neko drvo smokva ili mango.”
“I to je pogrešno.”
“Pa kako onda?” upitali su učenici.

“Kada gledaš u oči bilo kog čovjeka i prepoznaš brata; kada gledaš u oči bilo koje žene i prepoznaš sestru. Ako to još ne znaš, tada je i dalje noć, čak i kada je sunce visoko na nebu.”

Naravoučenije: “Ali vi se ne zovite učiteljima, jer je jedan vaš učitelj, a vi ste svi braća.” (jev. po Mateju 23:8, prevod Šarić)