Tag: dvije škole pod jednim krovom

Pogled na Super Antonia iz “super” BiH

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fhg0o2eCyL4&feature=youtu.be] Podijeljenih emocija prenosim ovaj video. Radostan sam što vidim da je tzv. inkluzija moguća, a žalostan zbog stvarnih činjenica u zemlji u kojoj živim. Tu se zdrava djeca već odavno dijele na osnovu nacionalne pripadnosti, na osnovu toga koju vjeronauku pohađuju, na osnovu toga kakvu obuću imaju na nogama i na osnovu toga kakve