Tag: generacijski jaz

“Otac i sin” – Đura Jakšić

Jedanput ide stari Amidža ko neki sedi mandarin; a za njim tapka, trči, skakuće junačke krvi najmlađi sin. Vašar je bio; a na vašaru sablje, pištolji, arapski at, tuniske kape, srebro i zlato, mletačka svila, ženevski sat. – E, šta ćeš, sine, da kupi babo? – deteta sklonost kušaše svog. – Hoćeš li sablju tu,

Mali veliki svijet

Iznenadni susreti sa dragim nam ili poznatim ljudima na neočekivanim mjestima potaknu nas da podijelimo sa drugima misao koju nam je taj susret kreirao: svijet je stvarno mali! Ali svijet, i naš doživljaj istog, je uveliko mali i bez toga. Razmislite malo o redukcionizmu svijeta