Tag: lanci

O časnim verigama

"Pisma" Ljubomir NenadovićU crkvi svetoga Petra kao osobita svetinja čuva se lanac kojim je sveti Petar u Jerusalimu u tamnici bio vezan. To je onaj lanac što je u našem narodu poznat pod imenom Časne verige. U kalendaru, u mjesecu januaru, njima je posvećen jedan dan. Sjećam se da kod nas mnogi razabiraju kad su Časne verige, da se ne bi ogriješili i u taj dan štogod radili.