Tag: Mikula

Bosanska eshatologija

http://youtu.be/9NGUu36xJlM

A ovo znaj: u poslednje dane nastaće teška vremena.