Gdje za Novu godinu?

Počelo je.
Počeli su ovo pitanje da nam postavljaju drugi, direktno i indirektno. Postavljamo ga i mi sami sebi. Postavljaju nam ga plakati sa zidova i izloga – skoro da možemo čuti kako viču sa tih papirnatih reklama:

„Sinan, Hasan, Jašar, Šaban, Milo, Seki i još neki.
Mala Maja Marijana, Anči, Brzi i Dajana, Kemiš, Roda, Jami,
svi zajedno u kafani, i naravno Džej.“ Continue reading “Gdje za Novu godinu?”