Nesretan osmi mart

Ne, niste ispravno pročitali naslov ovog članka. To nije pozdrav; nisam napisao da želim onima koji slave / obilježavaju / šta god ovaj dan da im bude nesretan. Ovo je više izjava, konstatacija, činjenica: ovaj dan i ono što on predstavlja i mnogo toga, ako ne sve, što je sa njim povezano je nesretno.

Možda “nesretno” i nije najbolji termin. Ali ako sreću povezujemo sa zadovoljstvom, onda možemo sa sigurnošću reći da sve ono povezano s osmim martom, (nježnijim) polom, pravima (žena) i svim ostalim ima veze sa nezadovoljstvom. Nezadovoljstvo zbog svog položaja i svojih prava: tako je sve počelo, bar jedna verzija istorije tako kaže. O tome sam pisao ranije i pričao. Moramo priznati da su prava poboljšana na mnogim geografskim mjestima, a na mnogima se i dalje suočavaju sa poteškoćama (za neke situacije ovo je preblaga riječ). No, u isto vrijeme, na mnogim lokacijama ove zemaljske kugle, mnogima su uskraćena mnoga osnovna prava bez obzira na njihov pol, starost, nacionalnost i vjeroispovijest. Sve to ukazuje da problem nije uopšte jednostavan, jednostran i lako rješiv.

Lulu

A opet, na drugoj strani svijeta, onoj ekonomski više razvijenoj, udovaljava se i onim pravima za koja nikad ni pomislili nismo da ih imamo. Vjerovatno ste čuli o zakonu koji je na snazi u mnogim zemljama gdje dijete može da promijeni svoj pol u ranom djetinjstvu. Takav potez, npr. u Norveškoj, se može mnogo lakše i brže uraditi nego u mojoj zemlji što se dobije osnovni identifikacioni dokument. To je omogućeno djetetu  sa šest godina uz saglasnost svojih roditelja i ispunjavanje obrazca putem interneta. Vjerujem da je većini djece od šest godina ispunjavanje obrazaca priličan problem, bilo elektronskim ili “klasičnim” putem. Ali je zato njihova lična identifikacija po pitanju polnosti uveliko olakšana u tom istom dobu. Ne doživljavam sebe glupim, možda i jesam, ali ovo zaista ne mogu da razumijem.

Na srednjoj slici je Lulu, transrodna djevojčica (šta god to značilo u slučaju djece), koja čita knjigu u svojoj kući u Buenos Airesu. Slika je nastala 25. jula 2013. godine. Ovo dijete od šest godina, prilikom rođenja upisano kao dječak – bilo je to prilično teško utvrditi – dobilo je nove identifikacijske papire koji je sada predstavljaju kao djevojčicu! Njena majka Gabrijela kaže da je Lulu izabrala svoj pol čim je naučila da govori. Iako je njegovo / njeno ime bilo Manuel, on / ona je insistirao / la … (do vraga i sa ovim polno adekvatnim jezikom!) … da se oslovljava sa Lulu od četvrte godine. Od 2012. godine Argentina je usvojila zakon po kome je moguće promijeniti svoj pol na zvaničnim dokumentima bez operacije pola ili stručne dijagnoze. O tome više čitajte ovdje.

Ruševine Vavilona

Ako je pol tako fluidan i nestalan, kome mi u stvari čestitamo ovaj praznik i šta on u današnjem vremenu zaista znači? Pored svih mogućih značenja i objašnjenja, pronalazim jedno korisnim i utješnim. U svetoj knjizi judeo-hrišćanskog pogleda na svijet, Svetom Pismu ili Bibliji, spominje se jedan termin, koji je prvenstveno vezan uz stvarni istorijski lokalitet. U pitanju je Vavilon. Ovaj grad je vezan za događaj u kome je, prema Bibliji, Bog pomiješao jezike ljudi koje je povezivao jedan zajednički projekat gradnje. Njegova simbolika se u daljim svetopisamskim tekstovima koristi kao simbol pobune protiv od Boga uspostavljenog poretka i pometnje koja nastaje od iste. Zbrka, zbunjenost, konfuzija čak i na tako ličnom planu kao što je ljudski identitet je dio progresije vavilonske krize savremenog svijeta. Do sada nismo znali mnogo toga, nismo se mogli složiti oko mnogih pojava i stvari: šta je ispravno, a šta pogrešno. Zbunjivala su nas pitanja etike, budućnosti, porijekla, ekonomije … ali ova kriza ide tako daleko, duboko i lično da sada ja više ne znam ni ko sam u stvari. Više nismo sigurni ni u ono što nam je nekad bilo tako očigledno. Ko nas je to zbunio?

Vjerujem da jedino razumijevanjem svog porijekla iz biblijske perspektive, čovjek može da pronađe smisao i prevaziđe savremenu konfuziju. Ukoliko prepozna božanski autoritet van sebe samog i dopusti da mu On lično progovori kroz svoju pisanu Riječ, i mnoga druga pitanja će dobiti svoj odgovor, a čovjek sam sigurnost u svoje porijeklo i identitet, sadašnjost i budućnost. Neki kažu da im u tom pravcu pomaže i molitva; predlažem vam da i sami pokušate. Onaj ko vas je stvorio ima najbolje informacije o vama. I da, sretan osmi mart: želim vam da otkrijete svoj stvarni identitet koji ste dobili stvaranjem i rođenjem i da pronađete zadovoljstvo i sreću u istom.

Osmi mart

Osmi mart je dan koji različiti ljudi pamte (i obilježavaju) na različit način. To sam razumio tek kada sam prvi put napustio prostore bivše nam Jugoslavije. Otkrio sam da postoje “jadni” ljudi i “siromašna” mjesta gdje se ne zna za Osmi mart ni za Prvi maj. A za nas sve ostale, sa ovih naših (znam da ovaj prisvojni pridjev trpi najviše nasilja i tumačenja) prostora, to je dan kada smo kao mali odnosili cvijeće učiteljici u školu a donosili majkama kući. A sve to nije bilo zbog velikog uspjeha Cockte, jugoslovenske verzije Coca Cole bez kofeina i ortofosforne kiseline (predstavljena 8. marta 1953. godine) nego zbog … e sad, tu se već ni istorija ne može složiti zašto baš na taj datum.

Najčešće objašnjenje se vezuje uz ženskog komunistu po imenu Klara Cetkin koja je 1911. pokrenula Međunarodni dan žena zahtijevajući jednake mogućnosti (plate i rada) te pravo glasanja za žene. Zanimljivo je da ono što je počelo kao pokušaj oslobođenja žena danas se smatra propalim pokušajem i nije fokus radikalnog feminizma. Pokušaj uspostavljanja jednakosti između polova je danas zamijenilo negiranje pola i polne razlike. U svakom od ovih slučajeva, seksualnost (pogotovo ženska) je predimenzionirana i stavljena u prvi plan, kao da ne postoji ništa drugo. Dovoljno je pogledati kako se žensko tijelo u medijima upotrebljava i zloupotrebljava. Jedan od ponuđenih odgovora na ovu problematiku dolazi i od slavne Džene Džejmison koja poziva žene da one, najzad, preuzmu inicijativu i da one umjesto muškaraca stanu iza kamere. Sve ovo pokazuje da se za stvarni problem traži još uvijek pravo rješenje.

Naravno, niko i ne pomišlja da bi se rješenje moglo pronaći u drevnom spisu, svetom za hrišćane, koji počinje izvještajem da su čovjek I ŽENA načinjeni prema Božjem obličju. “I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih.” (1. Mojsijeva 1:27) Ovakav pogled na ljudsko porijeklo daje veoma uzvišeni položaj i jednom i drugom, mnogo veći nego što to uspijeva ideja o naglo uspravljenim majmunima koji su odjednom postali svjesni svoje privlačnosti i seksualnosti. Šta više, ova stara knjiga govori da prema Božjem mišljenju, kada je u pitanju stav svake osobe pred njim, tu postoji najveća moguća jednakost: “Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni ženskoga; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.” Vrhunska jednakost i najveća moguća vrijednost, do koje se ne stiže borbom, nego predanjem.

Evo kako o tome piše Rob Bel u svojoj knjizi “Sex God“:

U početku nas je Bog stvorio po svom obličju. Znači, prvo nam je dao da nosimo određeno obličje. Zatim, Bog nam je dao pol: muški i ženski. Onda nam je Bog dao nešto da radimo, da vodimo brigu o stvorenom svijetu. Tek kasnije su došle razlike: različita mjesta stanovanja, boje kože, jezici i kulture. Ono što mi radimo jeste da mijenjamo redoslijed Božjeg stvaranja. Mi počinjemo sa različitim kulturama, bojom kože i nacionalnostima, i tek kad sklonimo pogled sa tih stvari, u stanju smo da sagledamo ono što nam je zajedničko – svi smo nosioci Božjeg obličja sa istim zadatkom da vodimo brigu o Božjim djelima stvaranja.

Ovo takođe usmjerava i po pitanju razumijevanja različite uloge koju imaju muškarci i žene te poziva na međusobnu ljubav i poštovanje. Bez obzira na dugogodišnje iskrivljavanje ove slike i na desno (od kvazi religioznih) i na lijevo (od agresivno sekularnih) ova slika i dalje ostaje da postoji kao smjernica i putokaz rijetkom broju onih koji odbace svaki oblik isticanje svoga ega, bilo kroz seksualnost, nasilje ili vulgarnost.