Veličanstvena stabla svijeta

Lično vjerujem da je Bog mnogo kreativniji i silniji od bilo kog mađioničara, šta god papa Franjo rekao o tome.

“Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma.” (Sveto pismo, 1. knjiga Mojsijeva 1:31)
“Hvalim te što sam divno sazdan. Divna su djela tvoja, i duša moja to zna dobro. (Sveto pismo, Psalam 139:14)