Spremni oprostiti?

“One lesson we should be able to teach the world, and that we should able to teach the people of Bosnia, Rwanda and Burundi, is that we are ready to forgive.”

tutu_flag1-1
Desmond Tutu (1931), penzionisani južnoafrički anglikanski nadbiskup i društveni aktivista

“Jedna lekcija koju treba da budemo sposobni da naučimo svijet, i da budemo sposobni da naučimo ljude u Bosni, Ruandi i Burundiju, jeste da smo mi spremni da oprostimo.”