Spoticanje o istinu

Churchill_portrait_NYP_45063
Winston Churchill (1874-1965)

“Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing happened.”

“Ljudi se povremeno spotaknu o istinu, ali većina ih “se pokupi” i požuri dalje kao da se ništa nije desilo.”

Mjesto misioniranja u međureligijskom dijalogu

Međureligijski dijalog je atraktivna tema za vjerske denominacije još od prvih susreta ove vrste koji su začeti unutar hrišćanskih crkava te kasnije prerasli u Svjetski savez crkava (WCC).[1] Ovaj dijalog nije ostao samo u okvirima hrišćanstva nego je proširen i na nehrišćanske denominacije formiranjem posebnog tima u okviru WCC za uspostavljanje različitih susreta hrišćana i nehrišćana u cilju izgradnje povjerenja, susretanja na zajedničkoj platformi Continue reading “Mjesto misioniranja u međureligijskom dijalogu”