Tag: praštanje

Jevanđelje srijedom: Matej 18. poglavlje

Jevanđelje (ευαγγέλιον) znači radosna vijest. U suštini to je poruka o Bogu koji je toliko volio svijet da je bio spreman na neizrecivu žrtvu radi dobra čovjeka. Pod ovim naslovom (Jevanđelje srijedom) pišem svoja razmišljanja na čitanje tekstova iz Biblije, ne samo jevanđelja. Međuljudski sukobi su uvijek bili problem. Osim bolesti, čini se da ništa ne

"One lesson we should be able to teach the world, and that we should able to teach the people of Bosnia, Rwanda and Burundi, is that we are ready to forgive." [caption id="attachment_3462" align="aligncenter" width="600"]tutu_flag1-1 Desmond Tutu (1931), penzionisani južnoafrički anglikanski nadbiskup i društveni aktivista[/caption] "Jedna lekcija koju treba da budemo sposobni da naučimo svijet, i da budemo sposobni da naučimo ljude u Bosni, Ruandi i Burundiju, jeste da smo mi spremni da oprostimo."

Spremni oprostiti?