Tag: prevod

Vukov prevod Novog zavjeta

Kritički pregled Novog savremenog prevoda Biblije – 2. dio

Prije nekog vremena sam počeo Kritički pregled Novog savremenog prevoda (NSP) Biblije, nakon što sam dobio neka pitanja. Nakon (relativno) kraće pauze nastavljam sa pregledom ovog prevoda koji se još uvijek može naći samo kao besplatni .pdf primjerak (ukoliko nije u međuvremenu izašao iz štampe). U prvom navratu ispitivao sam postavku da je jevanđelje po Mateju pisano na jevrejskom jeziku, te je stoga ovo jedan od najboljih prevoda, ako ne i najbolji. Ovo više šire pojedini revni

Kritički pregled Novog savremenog prevoda Biblije – 1. dio

Nedavno sam dobio nekoliko pitanja (nešto lično a nešto putem emaila) o novom savremenom prevodu Biblije, koji mnogi predstavljaju i doživljavaju kao najbolji prevod do sada na „našim“ (ne pitajte me koji su to prostori) prostorima. Posebnu kvalitetu ovom prevodu, tvrdi se, daje prevod jevanđelja po Mateju sa jevrejskog jezika.

Bez ikakve želje i potrebe za negiranjem i nipodaštavenjem jednog ovako velikog projekta i pokušaja potrebno je i ovoj pojavi, kao i svakoj drugoj, pristupiti kritički (u smislu analize i ispitivanja, a ne kritike zbog neslaganja). Hvale je vrijedno samo postojanje još jednog prevoda ove drevne knjige koja je izvor informacija i osnova vjere za mnoge ljude, posebno hrišćane, a pogotovo kada je prevod na jeziku na kome nema toliko mnogo prevoda, kao što je slučaj sa nekim drugim jezicima. Ali reklamiranje bilo kojeg prevoda kao jedinog i najboljeg je prilično tendenciozno naročito kada se primijete i nedostaci istog, kao što je: