Tag: princ

God save the prince!

  “Prođite se čovjeka kome je dah u nosu, jer šta vrijedi?” (Sveto pismo, Knjiga proroka Isaije 2:22)