“Sportski uspjesi odmogli narodu”

Ja volim sve ljude, a posebno narod kome pripadam, ali mi je žao kada bilo ko živi u iluzijama. No odavno sam prestao da raspravljam o tome, zato što svakome dosadi biti crna ovca i bijela vrana. Ali, evo, jedan poznati sportista je ovih dana progovorio i u njegovom govoru sam pronašao slične misli sa nekim mojim stavovima pa ih želim podijeliti na ovom mjestu.

Continue reading ““Sportski uspjesi odmogli narodu””