Tag: svijet

Često se pitam …

“Sometimes I wonder whether the world is being run by smart people who are putting us on or by imbeciles who really mean it.” Laurence J. Peter (kanadski profesor i “hijerarholog”) Ponekad se pitam vode li ovaj svijet pametni ljudi koji nas zavitlavaju ili ludaci koji su ozbiljni.  Lorens Dž. Piter (kanadski profesor i “hijerarholog”)

Smisao patnje

Jednom je, pošto je pokušala samoubistvo, na moju kliniku primljena majka dječaka koji je umro u jedanaestoj godini. Moj kolega, dr Kocourek, pozvao ju je da se pridruži logoterapijskoj grupi. Slučajno sam ušao u prostoriju gdje se izvodila psihodrama. Majka je pričala svoju životnu priču. Poslije smrti svog dječaka ostala je sama s drugim, starijim

Možda …

1 2