Gdje biste vi voljeli umrijeti?

Sahrana u selu ima poseban izgled i uticaj na ljude. Ona je jedan od najboljih, do sada izmišljenih, pozitivnih uticaja na ljude koji su izgubili nekoga.

Ukoliko osoba boluje i bolest je na smrt, ona tu smrt nikada ne dočekuje niti dočeka sama. Uvijek je tu neko od rodbine, komšija i poznatih ljudi, koji sjedi i provodi vrijeme sa bolesnikom. Čak ako bolesnik ne može da govori, osoba je tu. Ne samo jedna, više njih: jer se tada drugi okupe da bi ta jedna koja pazi na bolesnika cijelo vrijeme imala sa kime da priča i dobila snagu za sutrašnji dan, za suočavanje sa bolešću i eventualnom smrću. I dok se svi oni Continue reading “Gdje biste vi voljeli umrijeti?”