“This is it,” film o M. Jacksonu – da li je to zaista TO?

Ne postoji mnogo ličnosti kojima se možemo diviti. Vrijeme je ipak oskudno ljudima divovima, i kad se okupe, ne čine više od jedne porodične zadruge ili nekog skupa viših duhova.” (Đ. Šušnjić, “Žetva značenja”)

Ova rečenica mi je jako zanimljiva u kontekstu ovog filma i pokušaja oživljavanja lika i djela pokojnog muzičara, kralja popa Michaela Jacksona. On je jedan iz te grupe kojima su se vrijeme i ljudi divili i za njegovog života i poslije njega. Šta više, svaka smrt ovako jednog popularnog umjetnika čini ga bliže svecu ili žrtvi: bio nam je takav i takav, a sad ga više nema … jedna moderna vrsta mučenika, bez obzira kakav život takva osoba vodila. To što je umro, a bio popularan čini ga podobnim za ovu kategoriju. Ovaj film želi da ga održi živim Continue reading ““This is it,” film o M. Jacksonu – da li je to zaista TO?”