7. Hoće li doći kraj svijeta?

Radikali su ga predviđali hiljadama godinama, a još se uvijek nije dogodio (osim ako sam nešto propustio), ali sada većina ljudi ima ozbiljne teorije o tome kako će se to dogoditi. Predstavljam pet najpopularnijih načina na koji odlazimo sa scene.

5. Raznijećemo se

„Ako je sve počelo s velikim praskom, onda će sve i završiti s velikim praskom“, kaže jedan grafit. Hladni rat je završio i možda više nema aktivne MAD politike (kratica od eng.: Mutually Assured Destruction, što znači.: Sigurno međusobno uništenje). Ali postoje zastarjeli nuklearni reaktori u područjima s čestim potresima i megatonske atomske bombe u politički nestabilnim zemljama…

4. Ekološka smrt

Zagađenje vode i vazduha.
Prenaseljenost.
Uništenje ozonskog omotača, globalno otopljenje… i kraj priče.

3. Priroda će nas iznevjeriti

Asteroid? Ubitačni virus? Filozof nauke Richard Robinson je rekao: „Ljudska vrsta će jednog dana izumrijeti, kao i svi drugi oblici života.  Mi trajno živimo u opasnosti od gubitka, oštećenja, bijede i smrti. Ne postoji bog koji bi mogao nadomjestiti ograničenja naše moći, spasiti nas kada uticaj prirodnih sila izmakne kontroli ili nam poslije toga dati nebo koje neće propasti i koje će nam pružiti apsolutnu sigurnost.“ (An Atheist’s Values [Vrijednosti ateista], Oxford)

2. Civilizacija će se nepovratno iskvariti

Divlje doba tehno-varvara čini se odličnom temom za filmove, ali ne bih želio živjeti tamo. Jedan grafit je glasio ovako: „Društvo propada. Mito i korupcija cvjetaju. Djeca više ne poštuju roditelje i svako ima neku vlastitu knjigu ili priču na prodaju. Jasno je da je propast i kraj svijeta na pomolu.“ Ovaj tekst je zapisan na asirskoj ploči čija je starost procijenjena na 3000 g. pr. Hrista!

Ili: „Naši tinejdžeri vole luksuz. Loše se ponašaju, preziru bilo kakve autoritete, ne poštuju roditelje i kod kuće im se rugaju, a u školi tiranišu svoje učitelje.“ Ko to kaže? Platon, prije 2400 godina!

Možemo li se onda smijati zato što svijet i nakon toliko hiljada godina nije propao? Ne – zato što su oba pisca opisala propadajuće civilizacije. I Grčka i Asirija, nekad su vladale svijetom – ali kulture propadaju. Zar se ne bi moglo isto dogoditi i našoj, globalnoj kulturi?

U deset tomova dugačkom djelu Study of History [Istraživanje istorije], Arnold Toynbee detaljno opisuje 21 propalu civilizaciju. Zaključio je da su simptomi umirućeg društva sljedeći:

  • rat postaje opsesija;
  • tehničke vještine nadmašuju moralni i duhovni rast;
  • istinsku kreativnost zamjenjuje „napuštanje morala“, pomanjkanje samokontrole;
  • seksualna “sloboda” uništava porodice (djeci nedostaje briga i izgradnja odnosa);
  • ljudi vjeruju da svijetom upravlja slučajnost, pa ustvari nije važno kako postupaju;
  • religija je mlaka.

Zvuči poznato? Hmm…

1.Bog će preuzeti stvar

Istina, mnogi luđaci su to govorili. Ali većina svjetskih religija to govori.

Isus je rekao svojim učenicima: „Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem da vam pripravim mjesto`? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovo ću doći i uzeću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.“ (Jovan 14:1-3) Fanatici često krivo citiraju ovaj biblijski stih (pa ga bolje provjeri i ti sâm!), ali Hristov povratak je spomenut u 14% novozavjetnih stihova. Djeluje li to nevažno? Biblija kaže da će se Isus vratiti i preuzeti stvar u svoje ruke PRIJE nego što se sami uspijemo izbrisati s lica zemlje. Laknulo mi je kad sam to saznao.

A što će se dogoditi kada On dođe?

Isus je rekao: „Dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili – na vaskrsenje života, a koji su radili zlo – na vaskrsenje osude.“ (Jovan 5:28.29)

Jedan prorok je rekao: „Gle, dolazi Gospod s hiljadama svojih svetih, da učini sud nad svima, i da kazni sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela, koja bezbožno počiniše, i za sve drske riječi, koje bezbožni grješnici izgovoriše protiv njega.“ (Juda 14.15, Šarić)

Dakle: vaskrsenje, a zatim vječni život ili uništenje.

Bog obnavlja planetu. Očekujemo „dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.“ Ali, isto tako „po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.“ (2. Petrova 3:13)

A evo i detalja… „Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i vaskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospod – na zapovijed, na glas arhanđelov, na zvuke trube Božje – sići s neba. I najprije će vaskrsnuti mrtvi u Hristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodu. I tako ćemo uvijek biti s Gospodom. Tješite se ovim riječima!“ (1. Solunjanima 4:14-18)

Hoće li svi biti spremni?

. . . „Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: “Mir i sigurnost”, zadesiće ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.“ (1. Solunjanima 5:2.3)

ApokalUPS!

David Koresh je govorio:

„Ja sam Sin Božji…
Ja sudim ljudima…
Oni će uzeti moj život,
ali ja ću se vratiti i uzeti njihove zauvijek“.
(Koresh je poginuo u sukobu s FBI-om)

Isus je rekao: „Ustaće mnogi lažni proroci i mnoge zavesti“ i „Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: `Ja sam Hristos!` I mnoge će zavesti.“

Stvarno? Hmm… „A o onom danu i času niko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac“ – Isus (Matej 24:36)

Bivši američki predsjednik Ronald ‘Ray-Gun’ Reagan je mnogo utrošio na nuklearno naoružanje, a pritom se pravdao: „Iznenadili biste se kako je po tom pitanju Sveto pismo na našoj strani. Rusija je carstvo zla. Kad čitam drevne proroke iz Starog zavjeta i znakove koji ukazuju na Armagedon, mislim da smo mi naraštaj koji će doživjeti to što dolazi.“ Novinar ga je zatim upitao ne misli li da možda ipak krivo tumači Bibliju. Ron je promrmljao: „Pa, ne mislim da sam ikad koristio Bibliju za političke ciljeve.“ Ma stvarno? A onda je Ron nastavio: „Stabla uzrokuju više zagađenja nego automobili.“ (Bez šale!)

Kada? Isus je rekao da nitko ne zna datum ili sat, ALI ostavio nam je neke indicije – znakove koji govore da je Njegov dolazak blizu. Evo na što trebamo obratiti pozornost:

1. Razvoj tehnologije

Danilo je 600 g. pr. Hr. napisao: „zapečati ovu knjigu do poslednjega vremena; mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti.“ (Danilo 12,4)

  • Ljudsko znanje se udvostručava svakih nekoliko godina (svaki dan donosi još nešto što ne znaš!), a i razumijevanje Danilovih proročanstava cvjeta.
  • Sad možeš doručkovati u Londonu, ručati u New Yorku i večerati u Tokyu (dok ti je prtljaga u Vancouveru!).
  • Hiljadama godina, naš najbrži prevoz je bio galopirajući konj, a sad smo napredovali do nadzvučnih aviona – i to kroz samo jedan životni vijek.
  • Današnji najsavremeniji kompjuter je sutrašnja bova za čamac.

Kako je Danilo predvidio da će se to dogoditi? Da nije možda u pravu i što se tiče „svršetka vremena“?

2. Društveni slom

Ali ovo znaj, da će u poslednje dane nastati vremena teška; jer će ljudi biti samoživi, lakomi, hvališe, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, opaki, neljubazni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, nemilosrdni, okrutni, izdajnici, drski, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli!“ (Pavle u 2. Timotiju 3:1-5)

Zvuči kao epizoda ‘Melrose Placea’! Ili pak Dnevnik. OK, složiću se da baš i nije bilo previše ”dobrih starih dana”. Međutim, rješavaju li se svi ovi problemi ili se pogoršavaju?

3. „Biće gladi po raznim mjestima“ 

Isus, 31. godine nove ere (Matej 24:7) Danas gladuje više ljudi u Africi nego kad je Bob Geldof organizovao ‘Band Aid’.

4. Ekološko uništenje

Jovan je predvidio ljude koji „razaraju zemlju“. To je bilo nemoguće u doba kad je on to napisao – 96. godine nove ere. Ali sada… Rekao je da će se to događati neposredno prije poslednjeg suda. (Otkrivenje 11,18)

5. „Čućete za ratove i za glasove o ratovima“

Isus, 31. godine nove ere (Mateju 24,6.7)

U posljednjih deset godina je bilo više ratova nego u ijednoj drugoj dekadi u istoriji! A sad glavno pitanje: AKO je istina da će On doći, šta će se ONDA dogoditi sa mnom? Biću pečeno pile – ako samo savršeni ljudi prolaze na sudu. ALI hvala Bogu koji poznaje našu prirodu i koji može oprostiti: „Ako priznamo grijehe svoje … oprostiće nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.“ (1. Jovanova 1:9) To je najvažnija stvar koju ćeš ikada naučiti! (Mnogi misle da je Bog ljut na njih, pa se ne trebaju uopšte ni truditi da saznaju nešto o Njemu.) Ne moraš se pridružiti crkvi, dati novac u dobrotvorne svrhe ili pomoći starici da prijeđe cestu kako bi natjerao Boga da te voli (iako navedene stvari mogu biti dobre). On te već voli. Ovog trenutka. Biblija kaže: „Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, nastojte da budete neokaljani i besprijekorni, u miru. A strpljivost Gospoda našega spasenjem smatrajte“. (2. Petrova 3:14.15)

Zašto On već 2000 godina nije poduzeo ništa u vezi svog dolaska?

Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači; povodiće se za svojim požudama i pitati: “Šta je s obećanjem njegova dolaska? Jer i otkad oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja. Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi. Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za dan suda i propasti bezbožnih ljudi. Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospoda kao hiljadu godina, a hiljadu godina kao jedan dan. Ne kasni Gospod s ispunjenjem obećanja, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da ko propadne, nego hoće da svi dođu u pokajanje.“ (2. Petrova 3:3-9)

Vjeruješ li ovo?

„Mi živimo na nevažnom planetu… U suštini, mi smo toliko važni koliko je važno jedno zrnce pijeska… u Sahari.“ Nama je „suđeno uništenje i zaborav kao dodo pticama i dinosaurima.“ „Dakle, život je potpuno besmislen. Mi samo jesmo. Bar za kratko vrijeme. A onda više nismo.“ – Adams vs God [Adami protiv Boga], str. 176. i 177.

Ili ovo?

Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.“ – Isus (Jovan 3:16)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *