Bili smo upozoreni?! 2012

Još jedan film koji govori o uništenju svijet je iza nas. Već duže vrijeme Hollywood je jako zainteresovan za apokaliptične tematike koje su uveliko zastupljene u mnogim filmovima. Među režiserima i scenaristima se ističe Roland Emmerich koji nas je prije nekoliko godina (2004) „počastio“ takođe jednim djelom slične tematike The Day After Tommorow, a još ranije sa Independence Day (1996, ko bi rekao da je prošlo toliko vremena, zar ne?). U istom smjeru preživljavanja, samo je u pitanju jedno pleme (simbolika je jasna), je urađen i njegov prošli hit “10,000 BC.” Continue reading “Bili smo upozoreni?! 2012”