Zašto kokoš prelazi ulicu?

zašto kokoš prelazi ulicuOvo je jedno od važnih filozofskih pitanja i kroz istoriju su davani različiti odgovori na njega. Pročitajte neke od tih njih.

Platon:  Radi većeg dobra.

Karl Marks: To je bila istorijska neminovnost.

Makijaveli: Zato da bi je njeni podanici posmatrali s divljenjem, kao kokoš koja ima odvažnost i hrabrost smjelo preći ulicu; ali oni je posmatraju i sa strahom, jer ko među njima ima snage boriti se s tako velikom ptičjom vrlinom? Na taj način se održava carska dominacija kokoške. Continue reading “Zašto kokoš prelazi ulicu?”