Vašar

Ne znam u kom još riječniku svjetskog jezika postoji ova riječ i šta ona znači. Ali u riječniku jezika kojim pričaju narodi u mojoj zemlji (ne u knjizi), ova riječ ima dva značenja, bar koliko je meni poznato. Ovom riječju se označava nered koji naprave djeca – nije rijetko čuti u Bosni da stariji kažu djeci: „Što ste napravili ovaj vašar?“ A drugo Continue reading “Vašar”