Tag: zajednica

Poklon koji niko ne želi – konfrontacija

Postoji jedan paradoks o ljudima: mi želimo da znamo istinu o sebi, a u isto vrijeme ne želimo da znamo istinu o sebi. Evo uzmimo za primjer naše tijelo. Mi kupujemo vage da nam kažu istinu o stanju našeg tijela, a onda ih izbjegavamo ili ih se otarasimo kada ne volimo istinu koju nam govore.

Vašar

Ne znam u kom još riječniku svjetskog jezika postoji ova riječ i šta ona znači. Ali u riječniku jezika kojim pričaju narodi u mojoj zemlji (ne u knjizi), ova riječ ima dva značenja, bar koliko je meni poznato. Ovom riječju se označava nered koji naprave djeca – nije rijetko čuti u Bosni da stariji kažu djeci: „Što ste napravili ovaj vašar?“ A drugo